Ing. Jiří Zapletal, ředitel společnosti Metrum s.r.o.

Spolupráca 10 rokov

„Pan Jiří Jemelka spolupracuje s naší firmou od začátku roku 2009. Spolupráce s ním probíhá plánovitě po krocích a je zaměřena na celkovou revitalizaci firmy. Konkrétně jsme díky vzájemné spolupráci zlepšili a zefektivnili systém firemních porad a celkové komunikace a informovanosti ve firmě. Za nejdůležitější považuji zlepšení práce týmu obchodních zástupců, a to díky coachingu a cílenému vedení ze strany pana Jemelky.“