Priebeh spolupráce

1. krok

zdarma

OSOBNÉ STRETNUTIE

Napíšte alebo zavolajte a dohodneme sa na obojstranne výhodnom termíne. Bez osobného jednania to nepôjde. Musíme sa navzájom poznať a reálne posúdiť, či spolu dokážeme spolupracovať.


2. krok

stále zdarma

ANALÝZA

Na základe poskytnutých dokumentov, návštevy firmy a pohovoru s kľúčovými zamestnancami vypracujeme analýzu vašej firmy, v ktorej nájdete presné pomenovanie problémov a nevyužitých príležitostí firmy.


3. krok

stále zdarma

PREZENTÁCIA VÝSTUPOV Z ANALÝZY

Na základe vypracovanej analýzy vám odprezentujeme postup reštartu alebo upgradu vašej firmy. Predložíme presnú formu spolupráce vrátane cenovej ponuky.


4. krok

stále zdarma

ROZHODNUTIE

Konečné rozhodnutie, či budeme spolupracovať alebo nie záleží iba na vás. Až doposiaľ ste nič neplatili a aj naďalej budete platiť vždy spätne podľa plnenia spoločne definovaných cieľov.

Naše služby sú dostupné všetkým stredne veľkým firmám s obratom nad 50 mil. Kč ročne. V kombinácii výsledkov našich projektov s garanciami, ktoré poskytujeme našim klientom, máme jednu z najlepších cenových ponúk na trhu.


5. krok

garancia risk free

SPOLUPRÁCA

Spoločne budeme implementovať krok po kroku jednotlivé body z definovaného postupu a spoluprácu budeme pravidelne vyhodnocovať.


PLATÍTE AŽ POTOM, AKO VIDÍTE VÝSLEDKY
ALEBO VÔBEC, POKIAĽ VÁS VÝSLEDKY ANALÝZY ČI IMPLEMENTÁCIE NEPRESVEDČILI O UŽITOČNOSTI


Vzorový priebeh spolupráce si môžete prehliadnuť tiež na tomto videu: