Martin Kašpar

Mgr. Martin Kašpar

Původně studoval Elektrotechniku, obor technická kybernetika na ČVUT FEL, kde získal nezbytný technický background pro svoji další práci v průmyslu. Později vystudoval psychologii, sociologii, veřejnou politiku a lidské zdroje se zaměřením na personální management a organizační rozvoj na FSS MU v Brně.

Zkušenosti získával v automotive i neautomotive firmách v managementu obchodu, logistiky, výroby, v řízení projektů a kvality. Vedl mj. obchodní jednání na Středním východě a v severní Africe, obchodoval se strojními celky i elektrotechnickými součástkami. Deset let řídil dceřinku německé výrobní společnosti, kde se soustředil mj. na budování firemní kultury a rozvoj lidských zdrojů.

V posledních letech se zaměřuje na procesní analýzy a optimalizace, řešení kvality produktů, motivovanost a stabilizaci personálu a nalézání úspor napříč firmou. Díky svému širokému záběru a bohatým zkušenostem je vyhledávaným odborníkem všude tam, kde je třeba efektivně zvládnout problémovou situaci. Příležitostně vede odborné semináře na VŠE, kde studentům předává příklady dobré praxe z nejrůznějších oblastí řízení v průmyslu.
Ve volném čase čte, protahuje tělo, cvičí na klavír nebo jezdí po památkách.