Nastolíme vo vašej firme poriadok a určíme jasný smer

Sme Jednotka Intenzívnej Starostlivosti pre firmy (Jednotka Intenzivní Péče pro firmy - skrátene JIP pre firmy). Združujeme profesionálov z rôznych odborov v oblasti obchodu a podnikania. Každý člen JIP týmu je výrazná osobnosť s radou skúseností. Naše know-how vychádza z mnohoročnej praxe, neustáleho vzdelávania a charakterových rysov každého z nás. S našimi klientmi pracujeme na ich podnikaní tak, akoby bolo naše vlastné, práve preto sa na nás môžu naši klienti spoľahnúť.

Za svoju činnosť a rozhodovanie nesieme plnú zodpovednosť a vďaka tomu môžeme ako jediní na trhu poskytnúť všetkým klientom GARANCIU RISK FREE. V praxi to znamená, že si popredu určujeme jasné a merateľné ciele – pokiaľ ich nedosiahneme alebo s ich plnením nie ste spokojní, tak nám NIČ NEPLATÍTE!

Kladieme dôraz na charakter a etiku. Medzi naše základné hodnoty patrí poctivosť, pracovitosť, usilovnosť, praxe a vecné znalosti. Vďaka tomu vám môžeme byť spoľahlivým partnerom vo vašom podnikaní.


NAŠE HODNOTY


CHARAKTER
etika a poctivosŤ


PRAXE
vEcné znalosti


PRACOVITOSŤ
100% NASADENIE A USILOVNOSŤ

BEZPEČIE
dÔVERA, PRÁVNA OCHRANANÁŠ TÍM

Jiří Heřman

Ivana Vítková

Obchodná riaditeľka Morava
Jiří Rybář

Jiří Rybář

Regionální ředitel obchodu
Martin Kašpar

Zdeněk Kouba

Regionální ředitel obchodu
Martin Kašpar

Ing. Petr Ciněk

Regionální ředitel obchodu
Alena Klabanová

Alena Klabanová

Regionální ředitel obchodu