Nastolíme vo vašej firme poriadok a určíme jasný smer

Sme Jednotka Intenzívnej Starostlivosti pre firmy (Jednotka Intenzivní Péče pro firmy - skrátene JIP pre firmy). Združujeme profesionálov z rôznych odborov v oblasti obchodu a podnikania. Každý člen JIP týmu je výrazná osobnosť s radou skúseností. Naše know-how vychádza z mnohoročnej praxe, neustáleho vzdelávania a charakterových rysov každého z nás. S našimi klientmi pracujeme na ich podnikaní tak, akoby bolo naše vlastné, práve preto sa na nás môžu naši klienti spoľahnúť.

Za svoju činnosť a rozhodovanie nesieme plnú zodpovednosť a vďaka tomu môžeme ako jediní na trhu poskytnúť všetkým klientom GARANCIU RISK FREE. V praxi to znamená, že si popredu určujeme jasné a merateľné ciele – pokiaľ ich nedosiahneme alebo s ich plnením nie ste spokojní, tak nám NIČ NEPLATÍTE!

Kladieme dôraz na charakter a etiku. Medzi naše základné hodnoty patrí poctivosť, pracovitosť, usilovnosť, praxe a vecné znalosti. Vďaka tomu vám môžeme byť spoľahlivým partnerom vo vašom podnikaní.


NAŠE HODNOTY


CHARAKTER
etika a poctivosŤ


PRAXE
vEcné znalosti


PRACOVITOSŤ
100% NASADENIE A USILOVNOSŤ

BEZPEČIE
dÔVERA, PRÁVNA OCHRANANÁŠ TÍM

Jiří Rybář

Jiří Rybář

Regionální ředitel obchodu
Martin Kašpar

Zdeněk Kouba

Regionální ředitel obchodu
Martin Kašpar

Ing. Petr Ciněk

Regionální ředitel obchodu