Garancia skúseností z rôznych odborov

Naši lektori a konzultanti sú úspešní a skúsení profesionáli, ktorí majú ako odborné skúsenosti, tak životné nadhľad, profesionálne zrelosť a za sebou veľa projektov, konzultácií či školiacich dní.

Jedná sa odborníkmi z oblastí ako marketingové poradenstvo, reklama & public relations, predaj, manažment, personalistika, financie, sklad & logistika, nákup, riadenie procesov, výroba, školenia zamestnancov & koučing manažérov a obchodníkov.