Garancia RISK FREE

Väčšina našich konkurentov požaduje úhradu za vzdelávacie a konzultačné služby vopred. Naša spoločnosť pracuje opačným spôsobom.

Platba prebieha ex-post, teda až po uskutočnení našej služby. A ako "eso v rukáve", ktoré Vám garantuje, že s nami nič neriskujete, Vám ponúkame možnosť neplatiť za naše služby, ak nie ste s dosiahnutými výsledkami poradenskej činnosti, školenia či konzultácie spokojní.

Túto garanciu máte s nami zmluvne potvrdenou.